Новини

20 июля 2018 г.

Судья Хахалева с ветеринарным образованием >>

20 июля 2018 г.

Хопер-Ивест: история аферистов >>

Все новости >


Кримінальне право

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Предмет та джерела кримінального права. Поняття, ознаки та склад злочину

Кримінальне право — це галузь права, що містить кримінально-правові норми про злочини та покарання. Суб\\\'єктами кримінальних правовідносин є:

— фізичні особи, які вчинили злочин;

— держава в особі уповноважених нею органів (органи слідства, суду, прокуратури тощо).

Правовідносини між цими суб\\\'єктами виникають із моменту вчинення злочину і припиняються з моменту повної реалізації кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Основним джерелом кримінального права є кримінальний закон — Кримінальний кодекс України, що набрав чинності 1 вересня 2001 р. (далі — КК України).

Кримінальний кодекс України складається з двох частин — Загальної і Особливої:

— у Загальній частині йдеться про норми, які визначають поняття злочину, основи і порядок призначення конкретного виду покарання, обставини, що пом\\\'якшують і обтяжують відповідальність тощо. У загальній частині КК України з\\\'ясовано також чинність у часі, в просторі та за колом осіб

© 2018—2019 Адвокатське бюро Игоря Марусенко,
Система управления сайтом HostCMS